Daar waar de kinesitherapeut zich richt op het algemeen herstellen, verbeteren of behouden van het algemeen functioneren van de diverse lichaamsstelsels in relatie tot elkaar, richt de ergotherapeut zich meer tot het terugwinnen, verbeteren of in stand houden van het functioneren in de leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties zodat deelname aan het dagelijks leven optimaal verloopt.