Multidisciplinair samenwerken 

De kinekring AMALO groepeert dynamische kinesitherapeuten die zowel in monodisciplinair als in inter/multidisciplinair verband een kwaliteitsvolle kinesitherapeutische zorg verstrekken aan burgers en patiënten binnen de kringzone AMALO.

Kinesitherapeuten zorgen vanuit hun eigen expertise, competenties en capaciteiten voor de  begeleiding, advies en educatie vanaf de geboorte tot aan de laatste levensdagen.

Zij spelen een essentiële rol in de zorg voor de persoon met een zorgnood samen met huisartsen, tandartsen, verpleegkundigen, vroedkundigen, apothekers, kinesitherapeuten, sociaal werkers, ergotherapeuten, eerstelijnspsychologen, diëtisten, logopedisten, podologen, verzorgenden, zorgkundigen,….

Kinesitherapeuten hebben met alle voornoemde eerstelijnsactoren maatschappelijke en professionele relaties die hierna worden beschreven.