Kinesitherapeuten worden vaak geconfronteerd met klachten van temporomandibulaire oorsprong zoals pijnklachten in het aangezicht tgv fasciale spierspanningen , beetstoornissen , tinnitus ea . Zij verwijzen dan hun patiënt door naar de tandarts voor hun specialistisch onderzoek. Tandartsen kunnen sinds 1 november 2015 voor hun patiënten met functioneringsproblemen van het kaakgewricht een voorschrift voor kinesitherapie opstellen en/of verwijzen naar de kinesitherapeut die zich in dit domein heeft gespecialiseerd (bv manueeltherapeuten , kinesitherapeuten geschoold in  TMG- en orofasciale therapie ).