Informele zorg is alle zorg en ondersteuning die door niet-professionelen geboden wordt. Door de wens van veel personen om thuis te blijven wonen, neemt de zorg verstrekt door familieleden, vrienden, buren en vrijwilligers een steeds belangrijkere plaats in. De kinesitherapeut biedt waar nodig of mogelijk aan deze mantelzorgers en vrijwilligers de nodige mentale en fysieke ondersteuning, advies of educatie .