In zijn 5-jarige universitaire Masteropleiding heeft de kinesitherapeut een uitgebreide medische kennis en een groot arsenaal van praktische vaardigheden verworven die hem in staat stellen om in een medische zorgcontext na een grondige screening en klinisch onderzoek een doeltreffend en doelmatig kinesitherapeutisch behandelplan op te stellen, volledig op maat volgens de eigen mogelijkheden, noden en wensen van de patiënt.

Ook in preventieve context is de kinesitherapeut dé expert om advies, educatie en coaching te verlenen over letselpreventie, over beweging bij diabetes en obesitas, over ergonomie op de werkplaats, en een hele reeks situaties waarin het lichaam of lichaamsdelen overbelast kunnen raken, tot chronische (pijn)problemen kunnen leiden en/of de algemene gezondheid kunnen schaden.

In de welzijnssector verleent de kinesitherapeut naast de klassieke lichamelijke zorg ook verzorging die gericht is op het welbevinden, het comfort en het mentale gelukkig maken van de hulpbehoevende burger.