Het kinesitherapeutisch voorschrift: wat u als arts moet weten.

Volgende toepassingsregels voor het medische voorschrift kinesitherapie worden beschreven in artikel 7, §3 van de nomenclatuur.

Het voorschrift mag zowel eigenhandig of via software opgemaakt worden.

Een behandeling moet aanvangen (eerste zitting) binnen de twee maanden na de datum van het voorschrift, enkel dan kan de tegemoetkoming worden toegekend.

Er is geen beperking op het aantal voorgeschreven zittingen voor zowel de courante aandoeningen als de aandoeningen van de F-pathologie en E-pathologie. U mag immers als arts beslissen hoelang en hoeveel kinesitherapie uw patiënt nodig heeft of nodig zal hebben, uw patiënt zal steeds terugbetaling genieten. Het aantal kinebehandelingen tegen normale terugbetalingstarieven zijn echter verschillend van de aard van de aandoening.

Soort aandoening Aantal verstrekkingen tegen normaal terugbetalingstarief
Courante aandoeningen
  • 18 verstrekkingen per kalenderjaar per aandoening
  • maximaal drie verschillende aandoeningen (3×18) per kalenderjaar
  • voorafgaand akkoord van de adviserend geneesheer voor een 2e en 3e reeks van 18 verstrekkingen tegen normaal terugbetalingstarief is vereist
F-pathologie
  • 60 verstrekkingen per aandoening
  • verlenging kan door de adviserend geneesheer worden toegestaan
E-pathologie
  • Geen beperking
Perinatale kinesitherapie
  • Maximaal 9 verstrekkingen per zwangerschap
Fibromyalgie & CVS (vanaf 1/01/2018)
  • Eenmalig maximaal achttien zittingen gedurende één jaar (vanaf de datum van de 1e verstrekking).
  • Geen verlenging mogelijk

Volgende gegevens moeten vermeld worden:
1. naam en voornaam van de patiënt
2. naam, voornaam, en RIZIV-nummer van de voorschrijver
3. datum van het voorschrift
4. handtekening van de voorschrijver (momenteel eigenhandig, vanaf 2018 elektronisch)
5. het maximale aantal zittingen
6. de diagnose en/of de diagnose-elementen van de te behandelen aandoening
7. de anatomische lokalisatie van de letsels indien dit niet uit de diagnose blijkt

Volgende gegevens kunnen vermeld worden in voorkomend geval: 
8. het nomenclatuurnummer en de datum van de chirurgische ingreep voor de acute , posttraumatische of postchirurgicale pathologische situaties
9. de motivering van een tweede zitting per dag
10. de aard en de frequentie van de behandeling indien de voorschrijver dit uitdrukkelijk wil
11. het voorschrift van een consultatief kinesitherapeutisch onderzoek
12. het verzoek om een “schriftelijk verslag van de kinesitherapeut”
13. een aanvangsdatum van de behandeling, indien deze afwijkt van de datum van het
voorschrift
14. noodzaak van specifieke zittingen van 45 of 60 minuten in het kader van een akkoord zware aandoening.

Volgende gegevens dienen niet meer vermeld te worden:
De vermelding “dat de patiënt de woonst om medische of sociale redenen niet kan verlaten” indien de verstrekkingen bij de patiënt thuis dienen te worden verleend” valt weg .