Zowel de kinesitherapeut met algemene deskundigheid als de kinesitherapeut met bijzondere bekwaamheid moeten zich levenslang bijscholen om de snel evoluerende  medische kennis en technieken op de voet te kunnen volgen.

Nieuwe prothesen met andere behandelrichtlijnen , een nieuw behandelconcept voor astma of chronische bronchitis, een aangepast oefenprogramma voor mensen met obesitas, diabetes, nierproblemen, incontinentie, oorsuizen, duizeligheid enz…… zijn maar enkele voorbeelden die weergeven waarom navorming een must is voor een veilige , doelmatige en doeltreffende kinesitherapie op maat van de patiënt.

Kinesitherapeuten kunnen zich bijscholen aan de universitaire instellingen , in private opleidingsinstituten en congressen in  binnen- en buitenland , en in hun kinekringen en beroepsverenigingen. Afhankelijk van de gevolgde scholing verwerven ze een bepaald aantal navormingseenheden. Het kwaliteitsinstituut PQK  ziet toe dat er voldoende punten worden behaald en aan andere kwaliteitscriteria wordt voldaan.

Kinesitherapeuten die aan alle criteria voldoen, worden opgenomen in het kwaliteitsregister en dragen op deze website de vermelding “geregisteerd”