De kinesitherapeut en zijn bijzondere beroepsbekwaamheden

Kinesitherapeut is een officiële en wettelijk beschermde beroepstitel die wordt uitgereikt door de Minister van Volksgezondheid en toegekend na een opleiding in het kader van een voltijds onderwijs dat ten minste vier studiejaren omvat (in Vlaanderen is dit sinds 2007 vijfjarige master, in Wallonië treedt de vijfjarige master pas in 2018-19 in voege) . De kinesitherapeut onderwerpt zich aan de wet op de uitoefening van de kinesitherapie van KB nr 78 art. 21 bis en 21 ter (6 april 1995) waardoor de kinesitherapie niet langer een paramedisch beroep maar wel een medisch beroep is geworden. .

Kinesitherapeuten kunnen zich, net zoals artsen, specialiseren  in een specifiek domein van de kinesitherapie.  In de kinesitherapie spreken we van “bijzondere bekwaamheden“.

Kinesitherapeuten die na hun algemene opleiding kinesitherapie en/of ter aanvulling van deze opleiding een specifieke opleiding aan een officieel erkende instelling met vrucht hebben gevolgd, kunnen luidens de ministeriële besluiten betreffende de bijzondere beroepsbekwaamheden in de kinesitherapie (MB BBK) een wettelijke erkenning verkrijgen voor volgende 6 bijzondere beroepsbekwaamheden:

  1. Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie (MB BBK)
  2. Cardiovasculaire kinesitherapie (MB BBK)
  3. Manuele therapie (MB BBK)
  4. Neurologische kinesitherapie (MB BBK)
  5. Pediatrische kinesitherapie(MB BBK)
  6. Respiratoire kinesitherapie (MB BBK)

De Federale raad voor Kinesitherapie heeft ook adviezen voor wetsontwerpen geformuleerd voor volgende 3 bijzondere bekwaamheden:

7. Sportkinesitherapie (advies  dd 02/2014)
8. Kinesitherapie in de geriatrie (advies dd 03/2014)
9. Psychomotorische kinesitherapie (advies dd 11/2016)

Kinesitherapeuten die een bijzondere bekwaamheid bezitten kan u opzoeken door de zoekterm van het domein van de bijzondere bekwaamheid te gebruiken (bv respiratoire kinesitherapie).

Verder kan u ook opzoeken of een kinesitherapeut geregistreerd is, respectievelijk aan alle  kwaliteitscriteria voldoet en voldoende navormingseenheden heeft behaald.

Beschrijving van de deskundigheid van kinesitherapeuten met bijzondere bekwaamheid