Lid worden van KinéAMALO : een must in het nieuwe zorglandschap

Omdat kinesitherapeuten via hun kringwerking erkend zullen worden als partner in de zorg, is het belangrijk dat u lid bent of wordt van uw lokale kinekring ! De kinekringen worden zelfs een verplichte partner voor de oprichting van de eerstelijnszones!  Alleen de democratisch, gemandateerde stem van uw kinekring zal gehoord worden in het zorgbeleid van de eerstelijnszone. Alleen door u lid te maken kan u mee participeren aan het regionaal zorgbeleid ! 

 
 

Wat biedt het KinéAMALO lidmaatschap ?

  • gratis toegang tot de wetenschappelijke avondactiviteiten (WA), LOKKs en Peerreviews. Niet-leden zullen 25 euro/avond betalen
  • sterk gereduceerde toegangsprijs op events die door KinéAMALO worden georganiseerd ( summit, congres of symposium, social events…)
  • vermelding van uw praktijkgegevens en profiel op de KinéAMALO-site, de sociale kaart en het thuiszorgzakboekje die door artsen en patiënten uit de regio worden geraadpleegd
  • vertegenwoordiging bij verschillende instanties en evenementen
  • digitale nieuwsbrief met info over activiteiten en updates van lokale, gewestelijke of federale beroepsinformatie
  • gratis plaatsen van zoekertjes (vraag en aanbod, vacatures…)
  • een gecombineerd Axxon + KinéAMALO- lidmaatschap biedt niet alleen meer voordelen, maar vooral meer slagkracht door samen met 6.000 andere leden en 55 kinékringen een éénsgezinde beroepsverdediging na te streven

Hoeveel bedraagt het lidmaatschap 2020 ?

Het lidgeld hangt af van het feit of u een Axxon-lid bent of niet. Het lidmaatschap start op 1 januari en eindigt op 31 december .

 • Wanneer u uitsluitend KinéAMALO-lid wil worden, betaalt u 200 euro lidgeld.
 • Wanneer u Axxon-lid bent, betaalt u geen KinéAMALO-lidgeld op voorwaarde dat u bij uw Axxon-lidmaatschap de aansluiting kinekring KinéAMALO uitdrukkelijk vermeldt.
 • Wanneer u student bent krijgt u op vertoon van uw studentenkaart gratis toegang tot de kringactiviteiten.

200€ op rekeningnummer BE45 7360 5601 0389 met vermelding van uw naam

De verhoging van het lidgeld voor collega’s die uitsluitend lid worden van KinéAMALO (en niet van Axxon) is noodzakelijk omdat de kringdotatie ontoereikend is voor het aanbieden van een uitgebreid en kwaliteitsvol activiteitenprogramma, voor het verstevigen van de profilering van de kinekring én haar leden dmv een dynamische website en voor het tot stand brengen van interdisciplinaire samenwerkingsverbanden met regionale welzijns- en zorgactoren uit de eerstelijn. Het verstrekken van informatie over de kinesitherapie, over haar deeldomeinen en over de professionele competenties (profiel) van de regionale kinesitherapeuten via de website en communicatiemedia,  zijn essentiële tools om de kinesitherapeut bij elke burger, elke zorgprofessional en diverse beleidsmensen in de kijker te stellen.

Elke stap wordt op uw aangegeven mailadres bevestigd . De finale bevestiging van lidmaatschap ontvangt u na controle van respectievelijk uw studentenstatus (geldige studentenkaart) , uw Axxon-lidmaatschap + kinekring 203 (is noodzakelijk !) of uw betaling van het KinéAMALO-lidgeld van €200.