De kinesitherapeut heeft in zijn masteropleiding de nodige deskundigheid en vaardigheden verworven om bij patiënten die zich aanbieden met lichamelijke stoornissen en beperkingen ook onderliggende oorzaken van geestelijke of emotionele aard vast te stellen conform het biopsychosociaal model (bv spanning- of stress gerelateerde klachten, aanhoudende, onverklaarbare pijn en vermoeidheid). Bij detectie van lichte resp ernstige psychische klachten verwijst de kinesithearpeut door naar de eerstelijnspsycholoog resp gespecialiseerde zorgaanbieders .