Kinesitherapeuten die ten huize of in thuisvervangende milieus personen in zorgnood behandelen , geven regelmatig advies aan verzorgenden om tijdens hun taken van persoonsverzorging en het ADL-functioneren de fysieke veiligheid van henzelf én van de patiënt te vrijwaren tijdens transfers, gebruik van actieve en passieve tilliften of bij gebrek aan liften, het coachen van rugsparende hef-en tiltechnieken tijdens (her)positioneringen of verstrekken van comfort ea.