Kinekring AMALO

De KinekringAMALO groepeert dynamische collegae uit het aaneengesloten gebied van Asse Merchtem Affligem Liedekerke en Opwijk, wordt hierna “kringzone” genoemd.

In KinékringAMALO is elke kinesitherapeut welkom, zowel zelfstandigen als loontrekkenden, actief in elke setting.

KinékringAMALO wil verder gestalte geven aan ‘de kinesitherapie’ in al haar facetten en zal dit in brede zin promoten. Vanuit de Vlaamse en de Federale Overheid komen vele nieuwe uitdagingen op haar af.

KinékringAMALO heeft tot doel de collegialiteit, de kwaliteit van zorg  en het professionalisme onder zijn leden te bevorderen en hen ook te vertegenwoordigen bij de officiële en informele lokale instanties en bij alle zorg en welzijnspartners (huisartsen, verpleegkundigen, andere zorgverstrekkers, verenigingen, welzijnsorganisaties en ziekenhuisnetwerken).

KinékringAMALO stelt jaarlijks een navormingsprogramma samen over beroepsgebonden thema’s en projecten, alsook wetenschappelijke activiteiten waardoor deelnemende kinesitherapeuten kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria van Pro-Q-Kine in opdracht van het RIZIV. Leden kunnen ook retrograad de voorbije activiteiten bekijken en aldaar de presentaties -indien bezorgd door de docent- met paswoord herbekijken of downloaden.

Alle kinesitherapeuten (leden en niet-leden) kunnen aan deze activiteiten deelnemen om zo voldoende navormingseenheden te behalen en in het Nationaal Kwaliteitsregister van de Kinesitherapeuten te worden opgenomen.

KinékringAMALO zal via de website specifieke informatie richten tot patiënten, artsen, kinesitherapeuten, …met aandacht voor onze partners (sponsors).

Zoekertjes en vacatures behoren ook tot onze ledenservice.

Aarzel niet aan het bestuur vragen te stellen, over bepaalde onderwerpen, via het eenvoudig contactformulier. Uw vragen worden zo snel als mogelijk aan de raad van bestuur voorgelegd.